Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến, tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh
  
Cập nhật:11/09/2019 1:48:24 CH

Liên quan đến việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến, tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6638/UBND-GT ngày 11/9/2019, có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông tại các bến, tuyến đường thủy nội địa như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1544/BC-SGTVT ngày 27/8/2019.
2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, hướng dẫn, tham mưu thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động có thời hạn để quản lý đối với những bến, bãi do lịch sử để lại khi có nhu cầu, đề nghị từ phía các chủ bến, bãi. Đồng thời kiểm tra, rà soát và tổ chức công bố đóng bến đối với những bến không đảm bảo điều kiện hoạt động nhắm đảm bảo an toàn giao thông.
3. Về kinh phí đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa: Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm việc với Sở Tài chính và các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, tham mưu nguồn, thủ tục cấp phát kinh phí theo hướng thuận lợi, dễ thực hiện (đưa vào nguồn sự nghiệp và ghi rõ thành các danh mục cụ thể) để thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng các bến thủy nội địa đặc biệt là tại các bến đò ngang dân sinh, các bến hành khách; ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019./.   

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối