Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
  
Cập nhật:28/03/2023 9:31:39 SA

Ngày 24/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 nhằm tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa gia đình truyền thống; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Đồng thời, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc. Qua đó, góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đó, bên cạnh việc tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (dự kiến quý II năm 2023), Kế hoạch còn triển khai các nội dung:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng, người dân về sự cần thiết của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đối với việc xây dựng lối sống lành mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi, hội diễn, triển lãm,... sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức khác thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

Triển khai đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Việc đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí gắn với quy trình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét, khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu tại cơ sở.

Lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng và triển khai quy ước, hương ước ở cơ sở.

Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Bộ tiêu chí đối với đối tượng học sinh để nâng cao nhận thức trong việc ứng xử đúng mực với ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối