Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã được tiếp cận các chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số vào năm 2025
  
Cập nhật:30/11/2022 10:16:20 SA

Ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 444/KH-UBND triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với mục tiêu phấn đấu trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và trên 50% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số. Phấn đấu trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và trên 30% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

Theo đó, Kế hoạch triển khai chi tiết một số nhiệm vụ, giải pháp đối với các nhiệm vụ sau: Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số; Hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số; Tăng cường công tác truyền thông thông qua các nền tảng số; Đánh giá năng lực chuyển đổi số cho các nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ KD.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 444/KH-UBND triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối