Tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau buổi đối thoại trực tuyến chủ đề "“Bảo tồn, phát triển các làng nghề và nghề truyền thống” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
  
Cập nhật:03/12/2019 8:13:29 SA

Nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến tâm huyết của người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo tồn, phát triển các làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh tại buổi đối thoại “Bảo tồn, phát triển các làng nghề và nghề truyền thống” do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì vào ngày 21/11/2019 vừa qua; đồng thời thực hiện cam kết tại buổi đối thoại, ngày 03/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 9260 /UBND-CTTĐTyêu cầu các đơn vị tham gia buổi đối thoại nói trên rà soát lại những nội dung kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp đã gửi đến Chương trình đối thoại, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các công việc, xử lý những tồn tại, vướng mắc đã cam kết với người dân, doanh nghiệp tại buổi đối thoại, trong đó lưu ý các vấn đề sau:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì:

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển ngành mây tre tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 205/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng tập trung phát triển vùng nguyên liệu; củng cố và phát triển loại hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp hàng mây tre; bảo tồn và phát triển nghề truyền thống mây tre. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 12 năm 2019.

2. Sở Công Thương chủ trì:

- Nghiên cứu, đề xuất phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm nghề, làng nghề truyền thống, kinh doanh hàng qua mạng, hỗ trợ các làng nghề, nghệ nhân tiếp cận với thị trường.

- Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất xây dựng mô hình kết nối chính quyền - doanh nghiệp - làng nghề, nghệ nhân để tăng khả năng sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường của làng nghề, nghệ nhân.

- Phối hợp cùng UBND huyện Phú Lộc, Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm tình trạng kinh doanh tinh dầu tràm không đạt tiêu chuẩn, dầu tràm giả trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc cũng như tại thị trường tỉnh.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất mô hình định hướng, đào tạo nghề truyền thống trong các trường học, trường nghề gần khu vực làng nghề, hun đúc tình yêu đối với những ngành nghề truyền thống của cha ông, tạo tiền đề cho việc hình thành các đội ngũ kế cận để bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất mô hình doanh nghiệp trong làng nghề để tạo ra sức bật mới, bền vững cho làng nghề trong sản xuất, kinh doanh.

5. Sở Du lịch phối hợp với các cơ sở đào tạo để tập huấn cho người dân khu vực làng nghề về cách thức, kỹ năng làm du lịch; hình thành các tour du lịch làng nghề, các dịch vụ hỗ trợ cho du lịch làng nghề như nhà hàng, cơ sở lưu trú và các dịch vụ khác.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh (lưu ý các làng nghề được phản ánh tại buổi đối thoại: làng nghề đúc đồng, làng nghề sản xuất bún...); có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

7. UBND thành phố Huế kiểm tra, rà soát, có giải pháp khai thác, sử dụng “không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đúc đồng Huế” tại phường Phường Đúc một cách hợp lý, hiệu quả; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2019.

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối