Tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
  
Cập nhật:18/09/2020 2:20:21 CH

Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8433/UBND-NN về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Theo đó, nhằm tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 6287/BNN-TY ngày 14/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh; bảo đảm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Việt Nam tại các đường mòn, lối mở.

Công văn cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối