Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 02/02/2023
  
Cập nhật:01/02/2023 10:14:18 SA

Để thiết thực hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng nói chung trên địa bàn tỉnh và sử dụng khôn khéo, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai mà đặc biệt là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai (đã được thành lập tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/02/2020), ngày 31/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 668 /UBND-TN đề nghị các cơ quan, địa phương chủ động tổ chức một số hoạt động sau:

Tổ chức truyền thông để phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo vệ, phục hồi, bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; dừng các hoạt động gây suy thoái đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông, trang web của cơ quan, địa phương. Tăng cường đăng tin quảng bá hình ảnh Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai; Khu trằm chim vùng cửa sông Ô Lâu (huyện Phong Điền); Rừng nguyên sinh ngập mặn Rú Chá (thành phố Huế); Vùng Rừng dừa nước Quảng Lợi (Quảng Điền); Hệ thống các Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh;…

Trong năm 2023 lồng ghép tổ chức phát động các phong trào với các nội dung: bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước vào các chương trình truyền thông của đơn vị.

Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, giải pháp đầu tư; vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến  hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023; lồng ghép tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” vào các chương trình truyền thông, vào các sự kiện Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học, Ngày Nước thế giới, Tuần lễ Quốc gia biển và hải đảo,… trong năm 2023.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối