Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10"
  
Cập nhật:12/09/2019 2:21:51 CH

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy” 04/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6640/UBND-NC, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại địa bàn, lĩnh vực, cơ sở phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như in ấn, phát hành các khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, cẩm nang PCCC&CNCH; tờ rơi về tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; tổ chức đối thoại, hội thi tìm hiểu pháp luật PCCC&CNCH… để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH và tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy 04/10/2019 như: tổ chức cho các khu dân cư, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, cơ sở trọng điểm về PCCC&CNCH, hộ kinh doanh tại các chợ… ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; treo, gắn panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên trục đường chính của các Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ở những khu dân cư tập trung, nơi công cộng…; tuyên truyền lưu động về PCCC&CNCH tại địa bàn các khu dân cư, làng nghề…; diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia…

- Chủ động tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, sơ hở có thể dẫn đến cháy, nổ; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo quy định của pháp luật; củng cố, duy trì, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”; chủ động các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo ứng trực làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND các địa phương phát huy vai trò quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về PCCC&CNCH thuộc phạm vi địa bàn phụ trách, đặc biệt là tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ như: Chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, nơi tập trung đông người, các sơ sở sản xuất, kho tàng chứa nhiều hàng hóa, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, cơ sở sản xuất, nhà cao tầng... Huy động các đơn vị chức năng, đoàn thể ở địa phương ra quân tiến hành phổ biến pháp luật, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy cho người dân ở các khu dân cư, khu chung cư, hộ gia đình, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở; tổ chức khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH như lấn chiếm, làm cản trở đường giao thông phục vụ chữa cháy, hệ thống điện câu móc mất an toàn… để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và phối hợp và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC&CNCH; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến và phê phán, cảnh báo đến cộng đồng các hành vi hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng pháp luật về PCCC&CNCH. Phát huy vai trò của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh và ứng dụng Hue-S như là một kênh thông tin truyền tải các nội dung cảnh báo về cháy, nổ, hướng dẫn, kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy đến người dân. Đồng thời tuyên truyền để người dân phát huy tinh thần giám sát; chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm quy định PCCC&CNCH, nguy cơ mất an toàn có thể dẫn đến cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, chung cư… để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời kiểm tra, xử lý.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động tăng thời lượng đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và đăng, phát các phóng sự cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH. Thời gian phản ánh tập trung trước, trong và sau ngày 04/10/2019.

3. Công an tỉnh tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy 04/10/2019. Trao đổi thống nhất với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các địa phương để hướng dẫn các Cụm doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC&CNCH tại Khu công nghiệp Phú Bài tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động và tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này trong toàn bộ các Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó cần nhấn mạnh nội dung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tự giác thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, tích cực tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc, học tập và cư trú.

- Tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, phúc tra về công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; phát hiện, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm pháp luật PCCC&CNCH; hướng dẫn việc ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị, cơ sở trọng điểm về phòng cháy chữa cháy, các hộ kinh doanh ở chợ, các hộ kết hợp nhà ở với kinh doanh…

- Rà soát, xây dựng, bổ sung và đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu dân cư xen kẽ nhiều cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, làng nghề, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà cao tầng, nhà xưởng sản xuất…. và các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ trong ngày. Phấn đấu trong dịp “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối