Tổ chức Thriive, Inc. (Hoa Kỳ) hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19
  
Cập nhật:24/06/2020 1:41:19 CH

Ngày 24/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận 115.000.000 đồng từ Tổ chức Thriive, Inc. (Hoa Kỳ) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh viêm hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức Thriive, Inc. (Hoa Kỳ) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối