Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
  
Cập nhật:10/06/2021 4:43:23 CH

Theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) sẽ tài trợ xây dựng 05 nhà tình thương tại 03 huyện: Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

Dự án nhằm hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh góp phần động viên họ lạc quan, vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với tổng vốn khoản viện trợ phi dự án là 310.000.000 VNĐ (Ba trăm mười triệu đồng chẵn), tương đương 13.478 USD (Mười ba nghìn bốn trăm bảy mươi tám Đô la Mỹ).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện phi dự án theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối