Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) hỗ trợ quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
  
Cập nhật:21/01/2020 8:27:06 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 133.600.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) từ Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ 167 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại: xã A Ngo (huyện A Lưới); xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà); xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông); xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc); xã Phú Hải (huyện Phú Vang) và các phường: Thuận Lộc, An Đông, Thuận Thành (thành phố Huế).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) đảm bảo đúng quy định; Chỉ thực hiện các hoạt động viện trợ sau khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả theo quy định hiện hành.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối