Tổ chức Hue Help (Anh) hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
  
Cập nhật:17/05/2022 8:21:46 SA

Ngày 17/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em” do tổ chức Hue Help (Anh) tài trợ trị giá 203.200.000 VNĐ (Hai trăm lẻ ba triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

Theo đó, nhằm hỗ trợ chi phí học tập và vui chơi giải trí chung cho các em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tổ chức Hue Help (Anh) sẽ hỗ trợ chi phí học tập và vui chơi giải trí chung cho 16 em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, gồm: học phí đại học, cao đẳng; chi phí thuê gia sư, học thêm; chi phí thuê giáo viên chuyên biệt; chi phí vui chơi giải trí trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ phi dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối