Tổ chức Global Care (Hàn Quốc) hỗ trợ người dân thị xã Hương Trà khắc phục hậu quả lũ lụt
  
Cập nhật:26/01/2021 3:09:19 CH

Ngày 26/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 248/QĐ-UBND phê chuẩn tiếp nhận viện trợ phi dự án từ tổ chức Global Care (Hàn Quốc).

Cụ thể, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tổ chức chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt” với tổng giá trị viện trợ 574.000.000 VNĐ (Năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng chẵn), tương đương 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn Đô la Mỹ) do tổ chức Global Care (Hàn Quốc) tài trợ thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích hỗ trợ người dân thị xã Hương Trà khắc phục hậu quả lũ lụt, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội sử dụng nước sạch vào những đợt bão lụt trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ tổ chức Global Care (Hàn Quốc)  đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối