Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế hỗ trợ dự án “Trường học xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
  
Cập nhật:16/03/2023 4:20:13 CH

Ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Trường học xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SCI-Anh) tài trợ trị giá 545.450.743 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng).

Mục tiêu dự án là các trường hưởng lợi từ dự án (04 trường) trở thành mô hình hiệu quả trong giảm thiểu phát thải khí nhà kính, từ đó mang lại lợi ích trực tiếp cho học sinh của các trường học này và là tiền đề để ngành giáo dục và đào tạo cùng với chính quyền địa phương nhân rộng mô hình này ở các trường học khác trong tỉnh. Theo đó, các kết quả chính của dự án gồm: Thúc đẩy các hành động giảm phát thải khí nhà kính và tạo dựng môi trường trong sạch cho trẻ em và Mô hình trường học xanh ở các trường dự án được chia sẻ với các trường ngoài dự án ở tỉnh Thừa Thiên Huế để thúc đẩy nhân rộng mô hình này trong thời gian tới nhằm góp phần vào thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thực hiện dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối