Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
  
Cập nhật:29/07/2022 9:30:07 SA

Ngày 27/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 276/KH-UBND tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước, địa phương. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây viết tắt là ANTQ). Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Diễn ra từ tháng 7 đến 19/8/2022, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Tổ chức gặp  mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; thi tìm hiểu pháp luật, tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh, trật tự, các đối tượng chính sách… Năm 2022, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chủ yếu ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn và ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối