Tiếp tục triển khai nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai
  
Cập nhật:17/02/2020 4:30:31 CH

Ngày 22/11/2019, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Quyết định số 15/QĐ-TWPCTT công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại 03 cấp (Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; huyện Quảng Điền, Nam Đông; xã Quảng Thọ; thị trấn Khe Tre). Để tiếp tục triển khai nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các địa phương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 1087/UBND-NN ngày 17/02/2020 chỉ đạo như sau:

Đối với các đơn vị đã được công bố hoàn thành Kế hoạch xây dựng điển hình về phòng chống thiên tai: Tiếp tục xây dựng nâng cao, toàn diện, hoàn thiện hơn cho Văn phòng thường trực cấp tỉnh, huyện, xã đã được công nhận.

Đối với các đơn vị, địa phương chưa được công nhận hoàn thành xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai: tiếp tục nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho 07 huyện, thị xã, thành phố Huế và các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ; lồng ghép, sử dụng các nguồn lực từ các chương trình, dự án như: Quỹ Khí hậu xanh tài trợ GCF, Trường Sơn Xanh, Luxembourg, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới,....

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hp với các sở, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch và dự kiến nguồn lực, kinh phí để mở rộng phạm vi nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho Văn phòng thường trực các huyện, thị xã và thành phố còn lại trên địa bàn toàn tỉnh./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối