Tiếp tục triển khai các giải pháp về đảm bảo ATGT dịp Tết gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020
  
Cập nhật:08/02/2021 11:03:39 SA

Thực hiện Công văn số 31/UBATGTQG-UBATGTQG ngày của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc thực hiện nghiêm công điện 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo ATGT dịp Tết gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; sáng 08/2/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1240/UBND-GT, theo đó yêu cầu:

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của ngành, của UBND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 19/01/2021, Thông báo số 4/TB-UBND ngày 04/01/2021 tại cuộc họp tổng kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 25/CT ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; đảm bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông tại tuyến đường, khu vực được giao quản lý.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối