Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn sau dịch
  
Cập nhật:17/09/2019 8:35:45 SA

Dự báo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây nhiễm và tái phát kéo dài trong thời gian tới là rất cao. Để tránh tư tưởng chủ quan và để tiếp tục tăng cường các biện pháp chủ động khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, giúp người dân ổn định phát triển chăn nuôi an toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6726/UBND-NN ngày 17/9/2019, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cấp, các ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kế hoạch Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ban hành kèm theo Quyết định số 4527/QĐ-BNNPTNT ngày 15/11/2018; Công điện số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 về việc chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Thông báo số 5542/TB-BNN-TY ngày 02/8/2019 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công điện 04/CĐ-UBND ngày 07/9/2018 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/11/2018 về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh; Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc ban hành "Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2019 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 20/02/2019 về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và các Công văn chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số giải pháp kỹ thuật:

- Tiếp tục duy trì các lực lượng phối hợp ứng trực 24/24 giờ tại các Chốt Kiểm dịch động vật để kiểm tra, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào hoặc đi ngang qua địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm theo đúng quy định các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức và cá nhân.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất như: Ben Kocide, Han Iodine, xút (NaOH),… theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. Tần suất thực hiện:

+ Đối với cơ sở chăn nuôi: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi 01 lần/tuần và theo các đợt phát động của địa phương.

+ Đối với cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến thịt lợn, sản phẩm thịt lợn: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất, giết mổ.

+ Đối với địa điểm thu gom, chợ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán sau mỗi phiên chợ. Trong đó, phương tiện vận chuyển phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi lần vận chuyển.

- Tăng cường công tác giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện bệnh để báo cáo các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp đồng bộ khống chế, bao vây, dập tắt.

- Thực hiện đúng quy trình trong công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm lợn sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

- Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn xâm nhiễm, khuyến cáo chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh kết hợp với sử dụng các chế phẩm vi sinh vật đã được công nhận lưu hành đã kiểm chứng trên thực tế có tác dụng trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và nâng cao chất lượng chăn nuôi; tuyên truyền chăn nuôi liên kết theo chuỗi và xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

3. Quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn trong vùng không có dịch và vùng hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

- Sau khi công bố hết dịch và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, các cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn so với công suất thiết kế tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở.

- Hướng dẫn, khuyến khích và chỉ đạo các cơ sở, các hộ dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo Hướng dẫn số 254/HD-CCCNTY ngày 17/7/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó lưu ý các nội dung:

+ Vị trí chăn nuôi phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương hoặc được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

+ Chuồng trại chăn nuôi phải cách biệt với nơi ở; đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

+ Lợn giống phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn, lợn phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành.

+ Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn đã xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn lợn mới.

+ Phải vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống thường xuyên. Thực hiện tiêm phòng cho đàn lợn theo đúng quy định. Trong trường hợp phát hiện có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch.

+ Các cơ sở chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải: Chất thải rắn phải được thu gom và trước khi đưa ra ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ sinh dịch bệnh. Nước thải sau khi xử lý, thải ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn.

4. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại Thông báo kết luận số 5542/TB-BNN-TY:

- Rà soát, xác định những cơ sở chăn nuôi lớn trong vùng đang không có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học thì có thể tái đàn; duy trì đảm bảo thật tốt các giải pháp trong đó chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh.

- Khuyến cáo những cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học thì không nuôi tái đàn lợn. Các cơ sở cố tình tái đàn mà không khai báo với chính quyền và cơ quan thú y để được theo dõi, quản lý thì sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ khi có dịch bệnh xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cấp; các ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối