Tiếp nhận tàu hàng nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại cảng biển đảm bảo quy trình kiểm dịch y tế
  
Cập nhật:29/03/2020 8:58:23 SA

Hiện nay, qua theo dõi, đối với việc tiếp nhận tàu hàng nước ngoài tại cảng Thuận An, cảng Chân Mây, Cảng vụ và các ngành liên quan cần phải có phương án tiếp nhận, bốc xếp hàng hóa đảm bảo quy trình kiểm dịch y tế theo quy định. Về vấn đề này, ngày 28/3/2020, Chủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2513/UBND-YT không đồng ý để công nhân xếp dỡ lên tàu nước ngoài làm hàng tại phao số 0, luồng cảng Thuận An. Các đơn vị có liên quan cần có phương án xuất hàng lên tàu trực tiếp tại các cầu cảng để có thể kiểm soát được các điều kiện phòng dịch (có thể tại cảng Chân Mây).

Đối với các tàu hàng từ nước ngoài hoặc các tàu có nguy cơ dịch đến giao nhận hàng tại cảng biển thực hiện bố trí lực lượng thường trực tại khu vực cảng, bao gồm công nhân xếp dỡ, lái cẩu trên tàu và các đối tượng tác nghiệp bắt buộc phải lên tàu; các đối tượng thường trực này sau khi làm việc trên tàu phải được bố trí vào ở các khu lưu trú tạm thời tại khu vực cảng và tuân thủ hướng dẫn tại điều khoản VII Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế và Công văn số 1546/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Sau các đợt tác nghiệp của lực lượng thường trực, phải tiếp tục cách ly 14 ngày tính từ thời điểm rời tàu lần cuối cùng.

Ban Chỉ đạo huyện Phú Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Bộ đội biên phòng, Y tế, các công ty quản lý cảng, Cảng vụ Hàng hải tỉnh thực thi giám sát các yêu cầu nêu trên.

Song song đó, các đơn vị quản lý cảng bố trí các cơ sở lưu trú tạm thời cho bộ phận thường trực, bảo đảm cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt, bảo đảm yếu tố vệ sinh dịch tễ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thực thi các biện pháp kiểm dịch y tế tại các cảng biển cần tiếp tục thực hiện nội dung các văn bản số 1546/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế và các văn bản khác để chống dịch Covid-19 có hiệu quả, tuân thủ quy định hiện hành./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối