Tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các nguy cơ dành cho trẻ vị thành niên"
  
Cập nhật:11/10/2019 9:44:47 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các nguy cơ dành cho trẻ vị thành niên giai đoạn 2019-2020” tại tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức Liên minh phòng, chống buôn bán người (AAT, Công hòa Pháp) tài trợ

Theo đó, dự án “Giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các nguy cơ dành cho trẻ vị thành niên giai đoạn 2019-2020” sẽ được triển khai tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng vốn dự án là 216.800.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu, tám trăm ngàn đồng)Thời gian thực hiện: 1 năm (2019 - 2020)

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Tập huấn học sinh tại các trường THCS trên địa bàn Thừa Thiên Huế; Tổ chức các buổi tọa đàm với phụ huynh tại các trường tham gia dự án.; Thực hiện lượng giá thông qua bộ câu hỏi đánh giá về kiến thức, thái độ, hành vi (KAP) và phiếu phản hồi về lớp tập huấn của học sinh

Được biết, dự án nhằm xây dựng mô hình giáo dục về giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho trẻ vị thành niên tại địa phương nhằm nâng cao ý thức của trẻ em và phụ huynh về các nguy cơ xâm hại tình dục, nạo phá thai tuổi vị thành niên, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng chống mua bán người

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối