Thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp về phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  
Cập nhật:15/02/2020 10:42:40 SA

Ngày 14/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”.

Mục tiêu của Kế hoạch: số lượng doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới tăng khoảng 7-10% so với năm 2019  và đạt khoảng 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2020. Lao động trong doanh nghiệp đạt hơn 110.000 người, tăng hơn 5% so với năm 2019. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 1.250 triệu USD, tăng trên 20% so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2019. Khu vực doanh nghiệp đóng góp ngân sách trên 6.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2019. Phát triển 7-10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 5-10 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ thuộc 04 nhóm giải pháp sau:

- Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức;

- Nhóm giải pháp về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi;

- Nhóm giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho khu vực kinh tế tư nhân.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối