Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:06/02/2023 8:28:19 SA

Ngày 03/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài ra, còn nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; Cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động); Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối