Thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:01/04/2020 10:57:45 SA

Liên quan đến công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ngày 31/03/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2567 /UBND-NĐ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các Sở, Ngành có liên quan tiến hành rà soát và thực hiện nghiêm các trường hợp đã có kết luận thanh tra theo quy định, ưu tiên xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như cao tốc phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, các dự án tạo động lực tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh…

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan: Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

Giao Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định; ưu tiên, xử lý kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương

Song song đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phát huy, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các chính sách liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch, tiến độ, xác định mốc thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng từng dự án cụ thể. Tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất phương án giải quyết báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, xử lý. Tích cực, chủ động và cuộc đối với các dự án mà nhà đầu tư phải thực hiện thỏa thuận với người dân theo quy định.

Cũng tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tập trung cho dự án giải phóng mặt bằng cao tốc phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Ủy ban nhân dân thành phố Huế: kiên quyết xử lý các dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm, thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền: đánh giá tổng thể tác động của việc khai thác mỏ đá nguyên liệu nhà máy xi măng Đồng Lâm đến đời sống nhân dân cả ngắn hạn và dài hạn để đề xuất giải pháp thực hiện./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối