Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch của người dân trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:14/08/2019 1:35:52 CH

Liên quan đến việc hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau khi thu hoạch của người dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trên. Hiện nay, các địa phương đang chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ Hè Thu năm 2019, để hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch của người dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5783 /UBND-NN ngày 14/8/2019 yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân: Hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông; hướng dẫn, phổ biến cho bà con nông dân các giải pháp sử dụng, xử lý rơm rạ hiệu quả (làm phân bón, nuôi trồng nấm, làm nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường,..); khuyến khích người dân cắt lửng thân cây lúa hoặc sử dụng máy gặt lúa để cày lật đất góp phần giảm thiểu lượng rơm rạ đốt, đồng thời tăng lượng mùn cho đất; vận động người dân cam kết và thực hiện tốt việc không đốt rơm rạ bừa bãi, không xả rơm rạ xuống kênh tưới, tiêu. Xử lý kịp thời và kiên quyết các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra ban hành các hướng dẫn kỹ thuật để xử lý rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tuyên truyền, vận động người dân không đốt rơm rạ sau các vụ thu hoạch lúa.

3. Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh về việc đặt hàng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng một số chế phẩm sinh học và các phương pháp khác để có thể áp dụng kết quả đề tài nghên cứu từ vụ sản xuất Đông Xuân 2019-2020.

4. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế kiểm tra, xử lý các trường hợp phơi thóc, rơm rạ, đốt rơm rạ trên đường gây cản trở và làm mất an toàn giao thông theo thẩm quyền; đôn đốc và phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng đốt rơm rạ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV8) tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên đưa tin trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để nhân dân hiểu, chấp hành.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhcác tổ chức chính trị xã hội, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân nhằm hạn chế việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp). Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối