Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
  
Cập nhật:27/07/2020 4:26:27 CH
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, (Nghị quyết số 84/NQ-CP).

Kế hoạch nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 84/NQ-CP của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; đặc biệt là phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó các nhiệm vụ và giải pháp tập trung 6 nội dung, gồm: Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; Xây dựng lại kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh trong bối cảnh bị tác động, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh … tiếp cận vốn, tín dụng, thuế, thanh toán điện tử; Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu; Thực hiện điều hành thu, chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả; Duy trì và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo, trước ngày 20 hàng tháng, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (Địa chỉ Phòng Tổng hợp, Quy hoạch: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn).

Xem chi tiết kế hoạch tại văn bản đính kèm.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 kế hoạch số 166-KH-UBND-2020 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối