Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 07/8/2019)
  
Cập nhật:05/08/2019 9:34:34 SA

Theo Thông báo số 198/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 07/8/2019. Tuy nhiên, do đang tham gia đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tại Nhật Bản (kể từ ngày 04/8/2019 đến ngày 08/8/2019) nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối