Thêm 08 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
  
Cập nhật:09/11/2018 2:29:04 CH

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 công nhận 08 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đó là: Trường mầm non Thượng Lộ, huyện Nam Đông; Trường mầm non Phú Vinh, huyện A Lưới; Trường mầm non Điền Môn, huyện Phong Điền; Trường mầm non Điền Hương, huyện Phong Điền; Trường mầm non Phú Lương, huyện Phú Vang; Trường mầm non Vinh An, huyện Phú Vang; Trường mầm non Hương An, thị xã Hương Trà; Trường mầm non Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối