Thêm 08 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
  
Cập nhật:12/09/2022 11:10:39 SA

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2186/QĐ-UBND; 2187/QĐ-UBND; 2188/QĐ-UBND; 2189/QĐ-UBND, 2190/QĐ-UBND, 2191/QĐ-UBND, 2192/QĐ-UBND và 2193/QĐ-UBND về cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Mầm non Phong Xuân II, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; Trường Mầm non Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền; Trường Tiểu học Số 1 Quảng Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền; Trường Tiểu học Thượng Quảng, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông; Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế; Trường Tiểu học Nước Ngọt 2, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc; Trường Trung học cơ sở Lộc Thủy, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc và Trường Trung học cơ sở Phú Lương, xã Phú Lương, huyện Phú Vang.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Quảng Điền, UBND huyện Nam Đông, UBND thành phố Huế, UBND huyện PHú Lộc và UBND huyện Phú Vang chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo liên quan và các trường vừa được công nhận thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ, duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối