Thêm 04 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
  
Cập nhật:13/04/2021 3:49:29 CH

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 780/QĐ-UBND; 781/QĐ-UBND; 782/QĐ-UBND và 783/QĐ-UBND về cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các trường học trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể,  UBND tỉnh đã cấp Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường Tiểu học Thủy Bằng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy; Trường Tiểu học Hương An, Phường Hương An, thị xã Hương Trà; Trường Tiểu học Phú Bình, phường Phú Bình, thành phố Huế và Trường Mầm non Hương Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông

Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã Hương Thủy, UBND thị xã Hương Trà, UBND Thành phố Huế và UBND huyện Nam Đông chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường vừa được công nhận thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ, duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối