Thêm 02 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
  
Cập nhật:17/11/2020 1:47:49 CH

UBND tỉnh vừa có các Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 và 2916/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Trung học Phổ Thông Hóa Châu, huyện Quảng Điền và Trường Trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ, thành phố Huế

Cụ thể, Công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Trung học Phổ thông Hóa Châu, huyện Quảng Điền và Trường Trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế. Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Các trường vừa được công nhận thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ, duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối