Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:09/06/2021 2:22:20 CH

Ngày 07/6/2021, Ban tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng có Thông báo số 88/TL-BTC công bố Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Nội dung thi gồm: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Hình thức thi: qua 02 vòng là Vòng Sơ khảo và Vòng chung khảo, các thí sinh gửi video clip có độ dài từ 7-10 phút trình bày những nội dung trọng tâm trong đề cương.

Đăng ký dự thi: Đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật: trên cơ sở kết quả vòng thi sơ khảo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/7/2021 để đăng ký 01 Báo cáo viên pháp luật, 01 Tuyên truyền viên pháp luật dự thi vòng chung khảo. Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức phải gửi Đề cương chuyên đề pháp luật trình bày trước thời điểm tổ chức thi ít nhất là 10 ngày. 

Đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: Các cơ quan có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh động viên, khuyến khích Báo cáo viên tham gia Cuộc thi theo phương thức như sau: Báo cáo viên lựa chọn chuyên đề pháp luật quy định tại Thể lệ để xây dựng đề cương, gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2021. Ban Giám khảo Cuộc thi chấm điểm dựa trên đề cương của Báo cáo viên, lựa chọn 05 Báo cáo viên cấp tỉnh trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định tham gia vòng chung khảo.

Về cách thức thi: Đối với xây dựng đề cương chuyên đề pháp luật: Đề cương bảo đảm các nội dung chính: mở đầu, nội dung, kết luận. Về nội dung: nêu đúng nội dung, tinh thần quy định pháp luật; có liên hệ, mở rộng, làm rõ vấn đề. Đề cương không giới hạn về mặt dung lượng.

Thi trực tiếp: thí sinh trình bày (thực hiện tuyên truyền miệng) 01 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng từ 07-10 phút. Sau khi trình bày chuyên đề, thí sinh trả lời 01 câu hỏi có liên quan do Ban Giám khảo nêu ra. Thời gian trả lời câu hỏi (bao gồm cả thời gian chuẩn bị) không quá 5 phút.

Thi qua video clip: thí sinh tự quay video clip trình bày 01 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng từ 07-10 phút và gửi video clip về Sở Tư pháp trước ngày 25/7/2021.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối