Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19
  
Cập nhật:16/06/2021 2:44:52 CH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; trên cơ sở văn bản báo cáo số 144/CV-BĐTTH-QLTT của Cục Quản lý thị trường tỉnh và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Để cùng chung tay tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hoá và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã và đang vào vụ thu hoạch (nhất là vải thiều Bắc Giang đang trong thời gian vào chính vụ thu hoạch từ ngày 05/6/2021 đến hết tháng 7/2021), ngày 16/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5115/UBND-CT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung như sau:

Về công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tuyên truyền các thông tin liên quan đến hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều Bắc Giang lên Cổng thông tin, Website, hệ thống truyền thanh… của các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Hue-S.

Về hỗ trợ lưu thông, vận chuyển hàng hóa, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ lưu thông, vận chuyển sản phẩm vải thiều trong chương trình được lưu thông thông suốt và bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng chống dịch theo quy định.

Về công tác hỗ trợ tiêu thụ, giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan chức năng phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, chợ dân sinh, các hiệp hội, khu công nghiệp… để thống kê nhu cầu mua vải để tổ chức cung ứng, tiêu thụ kịp thời. Song song đó, các cơ quan, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế hưởng ứng vận động công chức, người lao động, đoàn viên của đơn vị mình tích cực hưởng ứng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều Bắc Giang.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối