Thành lập Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:03/04/2020 11:30:51 SA

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh. 

Theo đó, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế sau khi thống nhất với Sở Nội vụ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh.

 

880/QĐ-UBND
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối