Thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:12/10/2021 8:44:15 SA

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 phê duyệt thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp Y trực thuộc Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về giám định Y khoa, Pháp y và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối