Thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:11/07/2019 3:09:58 CH

Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (Tổ công tác) 

Theo Quyết định, Tổ công tác do Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Tổ phó là Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và 19 thành viên là đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh; Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ DNNVV phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ đạo xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ DNNVV hàng năm.

Giúp Tổ công tác có Tổ Thư ký giúp việc do Tổ trưởng quyết định theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối