Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:23/05/2022 2:01:53 CH

Ngày 20/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều hành. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quỹ có tài khoản riêng được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Công an tỉnh mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Công an tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận những khoản tài trợ cho công tác phòng, chống tội phạm và nộp vào tài khoản của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước. Đối với các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức cho công tác phòng, chống tội phạm và ma túy có địa chỉ tiếp nhận cụ thể thì chuyển theo địa chỉ cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định theo quy định hiện hành của pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối