Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện
  
Cập nhật:13/07/2020 10:23:25 SA

Ngày 11/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện nhằm tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.

Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện có diện tích 987 ha mặt nước tự nhiên đầm phá thuộc địa giới hành chính xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc (trước đây là vùng đã được UBND huyện Phú Lộc giao quyền khai thác thủy sản vùng đầm phá cho Chi hội nghề cá Lộc Bình 1, xã Lộc Bình theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 08/3/2010), gồm 2 vùng: Vùng lõi bảo vệ có diện tích 40 ha (trước đây là Khu bảo vệ thủy sản Hòn Núi Quện đã được thành lập theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 947 ha là khu vực còn lại của Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ đi 40 ha vùng lõi bảo vệ.

Bên cạnh việc nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm: Khai thác thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh) ; Nuôi trồng thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh); Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở); Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ; Quyết định nêu rõ các hoạt động có điều kiện: Hoạt động khai thác thủy sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thủy sản địch họa trong vùng lõi bảo vệ phải được sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản theo quy định của pháp luật; Hoạt động giao thông thủy được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ; Hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ các hoạt động trong vùng khai thác, sử dụng chung: Điều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản theo quy định của pháp luật; Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối