Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn
  
Cập nhật:17/09/2019 8:44:44 SA

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2271 /QĐ-UBND ngày 17/9/2019 thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn

Quyết định nhằm xây dựng khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản để tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác,  sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.

Nội dung bảo vệ trong khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn: Nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh như khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản; xây dựng các công trình sản xuất (kể cả công trình nhà ở), chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ.

Các hoạt động có điều kiện: Hoạt động khai thác thủy sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thủy sản địch họa trong vùng lõi bảo vệ phải được sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản theo quy định của pháp luật, Hoạt động giao thông thủy được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ, Hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương.

Hoạt động trong vùng khai thác, sử dụng chung: Điều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản theo quy định của pháp luật; Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật. 

Chi cục thủy sản được giao trách nhiệm điều phối quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn. Chi hội nghề cá Tân Lập, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền trực tiếp quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn; chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng khai thác - sử dụng chung, trình Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa phê chuẩn trước khi ban hành. Việc khai thác, nuôi trồng trong vùng khai thác, sử dụng chung không trái với các quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa có trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối