Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy
  
Cập nhật:31/07/2020 2:29:51 CH

Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy nhằm tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.

 

Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy có diện tích 367,8 ha là toàn bộ mặt nước tự nhiên trong đầm phá thuộc địa giới hành chính xã Hương Phong, thị xã Hương Trà gồm 02 vùng: Vùng lõi bảo vệ có diện tích 30 ha (trước đây là Khu bảo vệ thủy sản Cồn Sầy đã được thành lập theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) và Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 337,8 ha là ranh giới vùng nước đầm phá theo địa giới hành chính xã Hương Phong, sau khi trừ đi 30 ha vùng lõi bảo vệ.

Bên cạnh việc nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm: Khai thác thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh) ; Nuôi trồng thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh); Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở); Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ; Quyết định nêu rõ các hoạt động có điều kiện: Hoạt động khai thác thủy sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thủy sản địch họa trong vùng lõi bảo vệ phải được sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản theo quy định của pháp luật; Hoạt động giao thông thủy được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ; Hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ các hoạt động trong vùng khai thác, sử dụng chung: Điều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản theo quy định của pháp luật; Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối