Thành lập Hội đồng tuyển chọn xuất bản phẩm vào Tủ sách Huế
  
Cập nhật:14/04/2021 8:09:43 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 phê duyệt Thành lập Hội đồng tuyển chọn xuất bản phẩm vào Tủ sách Huế (Hội đồng.

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Các thành viên gồm có: Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh; Ông Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc Nhà xuất bản Thuận Hóa; Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; mời Ông Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn học nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tham gia thành viên Hội đồng; Ông Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnhÔng Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức lựa chọn, lập danh sách, thẩm định ấn phẩm phù hợp tham gia vào Tủ sách Huế; chịu trách nhiệm về chất lượng và tính chính xác về nội dung, hình thức của xuất bản phẩm được lựa chọn.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối