Thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2019
  
Cập nhật:16/05/2019 1:48:29 CH

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2019 (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Theo đó, Hội đồng được thành lập gồm có 9 thành viên do ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương. Các thành viên gồm có: Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;  Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Lê Xuân Nhân, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;  Ông Hoàng Ngọc Tuyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ nhân Huế.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp giấy chứng nhận Nghệ nhân Thừa Thiên Huế và  Xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan tới việc xét tặng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối