Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
  
Cập nhật:22/10/2020 9:28:52 SA

Ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Các ủy viên gồm có: Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Phan Đỗ Quốc Hùng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Ông Dương Hồng Lam, Trưởng phòng Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Lê Tấn Quỳnh, Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Phan Thanh Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế; Ông Nguyễn Văn Thuấn, Trưởng Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Huế; Ông Hồ Thế Hà, nguyên Phó Trưởng Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Khoa học Huế.

Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ quy định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối