Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:16/05/2019 2:00:51 CH

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 phê duyệt về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Theo đó, Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Lương Bảy,  Phó Giám đốc Sở Công Thương. Các thành viên gồm có: Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;; Ông Hoàng Ngọc Tuyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ nhân Huế.. Thư ký Hội đồng là Ông Hoàng Ngọc Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương.

Hội đồng được thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  năm 2019 theo quy định. Lựa chọn, lập danh sách các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất cấp tỉnh năm 2019 để đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng ký tham gia bình chọn ở cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 và Giải quyết vướng mắc, khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối