Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:16/08/2019 10:04:45 SA

UBND tỉnh vừa thành lập  Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh với 12 thành viên. 

Quyết định vừa được ban hành (QĐ số 1976/QĐ-UBND,  ngày 16/8/2019) của UBND tỉnh về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Phú Vang và các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tư pháp, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh bao gồm 1 Trưởng đoàn, 1 Phó Trưởng đoàn và 10 thành viên.

Theo đó, Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được chỉ định làm Trưởng đoàn, Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng đoàn;

Các thành viên còn lại của Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính là đại diện của các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra tại các đơn vị có tên tại Điều 1 về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, thời gian kiểm tra dự kiến từ: Tháng 8/2019 đến tháng 10/2019 (Có lịch kiểm tra từng đơn vị cụ thể). Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối