Thành lập Bộ phận điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:11/10/2021 1:39:17 CH

Ngày 09/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND thành lập Bộ phận điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng; Tổ phó là Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế.

Các Thành viên gồm có: Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Đoàn Minh Cường, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế; Ông Nguyễn Ngọc Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng Vật tư Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Trung ương Huế; Ông Trần Quang Phúc, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế; Ông Phan Văn Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi; Ông Trần Phan Quốc Bảo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế; Ông Võ Đức Bảo, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế; Ông Lê Đình Nhân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; Ông Ngô Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện, Sở Giao thông Vận tải; Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương.

Bộ phận điều phối oxy y tế có nhiệm vụ chỉ đạo điều phối oxy y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối