Thành lập Ban tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2020
  
Cập nhật:02/07/2020 10:09:57 SA

Nhằm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2020 theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra và theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 02/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký phê duyệt Quyết định số 1586/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2020 (Ban Tổ chức).

Theo đó, Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban. Các Phó Trưởng banÔng Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương; Mời lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Các thành viên bao gồm: Bà Đỗ Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y Tế; Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Trần Song, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Ông Nguyễn Lê Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương; Ông Trần Hữu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Lê Phi Hải, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Kế toán trưởng Trung tâm Festival Huế.

Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch, phương án tổ chức được phê duyệt. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc tổ chức hội chợ đúng tiến độ, đạt hiệu quả, đúng nội dung, mục đích. Đồng thời, tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành với đơn vị tổ chức sự kiện trong việc xúc tiến, vận động các đơn vị liên quan tham gia, bảo trợ và kêu gọi sự hưởng ứng của cộng đồng vào các hoạt động của hội chợ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối