Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025
  
Cập nhật:22/09/2021 8:18:57 SA

Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025 (Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ do Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban: Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các thành viên gồm có: Ông Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Bà Đỗ Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Hoàng Ngọc Cường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Văn Đức Thọ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lao động – Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban chỉ đạo có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch 05 năm, hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình việc làm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện các chương trình việc làm đối với các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối