Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
  
Cập nhật:17/02/2021 2:06:19 CH

Ngày 17/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo là Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban: Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các thành viên gồm có: Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông; Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; Ông Trần Văn Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Ông Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang; Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền; Ông Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế; Ông Đặng Minh Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh; Bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch hoạt động Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Đồng thời, lồng ghép các nội dung thực hiện của Chương trình trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành và địa phương; Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động; kiểm tra, đôn đốc; đánh giá kết quả hoạt động thực hiện Chương trình; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối