Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022-2025
  
Cập nhật:14/09/2021 8:36:35 SA

Theo Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 14/6/2021, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022-2025 (Ban Chỉ đạo) do Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trường Ban, Phó Trưởng Ban: Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các Thành viên gồm có: Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và XH; Ông Hoàng Phước Nhật, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Long An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Đoàn Minh Thắng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Phước Bửu Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng ban Ban Dân tộc; Ông Hoàng Ngọc Cường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Ông Trương Công Lân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác rà soát theo đúng tiến độ, kế hoạch và đúng quy định; trình UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo qui định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối