Thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  
Cập nhật:22/11/2021 10:05:44 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Các Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện lãnh đạo Sở Y tế; Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh.

Các thành viên gồm có: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, tổng hợp, giúp Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Đối với việc thành lập Tổ công tác: Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác để hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh (trong địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp) xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tham mưu Trưởng ban Ban Quản lý xác nhận thông qua Phương án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Tổ công tác để hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xác nhận thông qua Phương án.

Tùy theo tình hình thực tế và số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế quyết định số lượng Tổ công tác; thành phần Tổ Công tác bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị liên quan. Các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai thực hiện theo Phương án đã được xác nhận và kịp thời hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh trong trường hợp cần thiết.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối