Thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021
  
Cập nhật:21/11/2020 3:25:34 CH

Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND phê chuẩn thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 (Ban chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo là Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Phó Trưởng ban: Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các Ủy viên gồm có: Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội các huyện, thị xã và thành phố Huế. Tổ Thư ký gồm Ông Nguyễn Văn Hưng, Chuyên viên phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao.

 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện lập kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2020 - 2021; tham mưu kinh phí tổ chức, tuyển chọn, đào tạo vận động viên tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng khu vực III tại tỉnh Quảng Nam và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X tại tỉnh Nam Định.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối